شرکت راهکار سیستم سایناتک جهت تکمیل فرایند فروش خود اقدام به جذب نماینده در سطح شهرستان نموده است لذا همکارانی که تمایل به اخذ نمایندگی دارند می توانند پس از تکمیل فرم زیر با واحد فروش شرکت تماس بگیرند.